برق سرا - سیم پیچ
بنر بالای وب سایت برق سرا https://barghsara.ir

تأمین کننده و عرضه کننده انواع قطعات یدکی ماشین الات راه سازی ولوو
تأمین کننده و عرضه کننده انواع قطعات یدکی ماشین الات راه سازی ولوو
سوزن انژکتور
پمپ سوخت
سنسورها
انواع فیلتر
ECU
عرضه کننده انواع قطعات یدکی ماشین الات راه سازی ولوو
عرضه کننده انواع قطعات یدکی ماشین الات راه سازی ولوو
سوزن انژکتور لودر
fuel pump
سنسور
filter
ای سی یو
قطعات یدکی ماشین الات راه سازی ولوو
قطعات یدکی ماشین الات راه سازی ولوو
سوزن انژکتور راهسازی
پمپ سوخت دویتس
sensor
فیلتر
ایسیو

آشنایی با سیم پیچ

هرگاه از یک سیم جریان عبور کند در اطراف سیم یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. اگر مقدار جریان ثابت باشد، شدت میدان مغناطیسی در هر نقطه از اطراف سیم ثابت خواهد بود. همچنین در این حالت جهت میدان مغناطیسی نیز همواره ثابت خواهد بود. اما در صورتی که مقدار جریان متغیر باشد، در اطراف سیم یک میدان مغناطیسی متغیر ایجاد خواهد شد. یعنی در این حالت شدت و جهت میدان مغناطیسی پیوسته تغییر می‌کند. اما در هر حال شدت میدان مغناطیسی ایجاد شده، در هر لحظه در نزدیکی سیم بیشتر است و هر چه از سیم دورتر شویم میدان مغناطیسی ضعیف‌تر می‌شود. حال اگر یک سیم راست را پیچیده و به شکل فنر درآوریم، با عبور جریان از آن، میدان مغناطیسی اطراف حلقه‌های این سیم ‌پیچ با هم جمع شده و یک میدان مغناطیسی قوی‌تر را تشکیل می‌دهند که این میدان مغناطیسی شبیه به میدان مغناطیسی اطراف یک آهن‌ربای دائم می‌باشد. به این سیم ‌پیچ، بوبین یا سلف نیز می‌گویند. در شکل‌های (1) و (2) تصاویری از چند سیم‌ پیچ نمایش داده شده است. در شکل (3) نیز علامت اختصاری سیم ‌پیچ نمایش داده شده است.

سیم پیچ
سیم پیچ
علامت اختصاری سیم پیچ
جهت میدان مغناطیسی ایجاد شده در اطراف یک سیم راست حامل جریان را می‌توان از قانون دست راست بدست آورد. بر اساس این قانون اگر مطابق شکل (4) سیم راست حامل جریان را به گونه‌ای در دست راست بگیریم که انگشت شست در جهت جریان باشد، جهت خم شدن چهار انگشت دیگر، جهت میدان مغناطیسی در اطراف سیم را نشان می‌دهد. برای تعیین جهت میدان مغناطیسی در داخل یک سیم‌ پیچ نیز می‌توان از قانون دست راست استفاده کرد. بر اساس این قانون اگر مطابق شکل (5) سیم‌ پیچ را طوری در دست راست بگیریم که جهت چهار انگشت در جهت جریان باشد، انگشت شست جهت میدان مغناطیسی در داخل سیم ‌پیچ را نشان می‌دهد. فلش‌های موجود در شکل (5) جهت جریان در سیم ‌پیچ را نشان می‌دهند.

قانون دست راست
قانون دست راست
معمولاً سیم‌ها را بر روی هسته می‌پیچند. هسته می‌تواند از جنس مواد مغناطیسی و یا غیرمغناطیسی باشد. در مواردی که میدان ایجاد شده توسط سیم‌ پیچ به اندازه کافی قوی باشد از هسته‌های غیرمغناطیسی یا همان مواد عایق استفاده می‌کنند و در سایر موارد از هسته‌های مغناطیسی استفاده می‌شود. استفاده از هسته‌های مغناطیسی باعث می‌شود که کلیه خطوط میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط سیم ‌پیچ از داخل سیم‌ پیچ گذشته و تلفات خطوط میدان به حداقل برسد و در نتیجه سبب قوی‌تر شدن میدان مغناطیسی می‌شوند. در مواردی که نیازی به هسته‌های مغناطیسی نباشد و سیم‌ پیچ به اندازه کافی ضخیم باشد به طوری که بتواند حالت خود را حفظ کند، می‌توان از هسته استفاده نکرد و یا به عبارتی هسته در این حالت هوا خواهد بود. به سیم‌ پیچ‌هایی که دارای هسته فلزی هستند و تعداد دور استانداردی سیم دارند، در اصطلاح چوک (Choke) می‌گویند. مانند چوک مهتابی که معمولاً به اشتباه آن را ترانس مهتابی می‌گویند. در ادامه به بررسی خاصیت خودالقایی سلف می‌پردازیم.
زمانی که از یک هادی جریان متناوبی عبور می‌کند در یک نیم‌سیکل جریان متناوب، یک میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌ پیچ ایجاد می‌شود و سپس به تدریج از بین می‌رود. در نیم‌ سیکل بعدی نیز میدان مغناطیسی در جهت مخالف ایجاد می‌شود و سپس به تدریج از بین می‌رود و این روند ادامه می‌یابد. زمانی که میدان مغناطیسی در حال ایجاد شدن است، خطوط میدان مغناطیسی از مرکز هادی به طرف خارج گسترش می‌یابد و میدان مغناطیسی در حال گسترش به وسیله هادی قطع می‌شود و در نتیجه در دو سر هادی ولتاژی القا می‌شود. با کم شدن میدان مغناطیسی و قطع شدن خطوط میدان توسط هادی، مجدداً ولتاژی در هادی القا می‌شود. بنابراین افزایش و یا کاهش جریان در هادی، سبب گسترش و یا فروکش کردن میدان مغناطیسی در اطراف هادی می‌شود و متناسب با تغییرات میدان، ولتاژی در دو سر هادی القا می‌گردد. این خاصیت را خودالقایی می‌گویند. توجه داشته باشید که اگر جریان عبوری از هادی ثابت باشد، میدان مغناطیسی ایجاد شده نیز ثابت خواهد بود و لذا ولتاژی در دو سر هادی القا نمی‌شود. ولتاژ القا شده در هادی دارای مقدار و جهت است. مقدار این ولتاژ به میزان تغییرات شدت میدان مغناطیسی و اندوکتانس هادی بستگی دارد. تغییرات میدان مغناطیسی نیز خود وابسته به سرعت تغییرات جریان و یا به عبارتی وابسته به فرکانس جریان و همچنین وابسته به مقدار جریان است. افزایش فرکانس جریان، سبب افزایش ولتاژ القا شده و کاهش فرکانس جریان، سبب کاهش ولتاژ القا شده می‌گردد. مقدار جریان نیز با ولتاژ القا شده در دو سر هادی رابطه مستقیم دارد. یعنی هر چه شدت جریان عبوری از هادی بیشتر باشد، میدان مغناطیسی ایجاد شده در دو سر هادی قوی‌تر و هرچه شدت جریان کمتر باشد، میدان مغناطیسی ایجاد شده نیز ضعیف‌تر خواهد بود. اما برای تعیین جهت ولتاژ القا شده در دو سر هادی از قانون لنز استفاده می‌شود. طبق قانون لنز جهت ولتاژ القایی همواره به گونه‌ای است که با عامل به وجود آورنده‌اش مخالفت می‌کند. یعنی هنگامی که جریان افزایش می‌یابد، جهت ولتاژ القایی به گونه‌ای است که با افزایش جریان مخالفت می‌کند و هنگامی که جریان کاهش می‌یابد، جهت ولتاژ القایی به گونه‌ای است که با کاهش جریان مخالفت می‌کند. بنابراین همواره ولتاژ داده شده به دو سر سیم ‌پیچ با ولتاژ القا شده در سیم‌ پیچ 180 درجه اختلاف فاز دارد. یعنی با زیاد و کم شدن ولتاژ داده شده به دو سر یک سیم‌ پیچ در یک جهت، ولتاژ القا شده در سیم ‌پیچ در جهت مخالف آن زیاد و کم می‌شود. در ادامه در رابطه با اندوکتانس سیم ‌پیچ صحبت می‌کنیم.

اندوکتانس سیم پیچ: در مورد اندوکتانس سیم پیچ باید گفت که اندوکتانس مهمترین مشخصه یک سیم پیچ و در حقیقت یکی از خصوصیات فیزیکی یک سیم پیچ است که مقدار آن وابسته به جنس هسته سیم پیچ، تعداد دور سیم پیچ، طول سیم پیچ و سطح مقطع سیم پیچ است و طبق تعریف، اندوکتانس هر سیم پیچ نشان می‌دهد که به ازای یک آمپر در ثانیه تغییر در جریان، چند ولت در سیم پیچ القا می‌شود. مقدار اندوکتانس هر سیم پیچ از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
فرمول محاسبه اندوکتانس سیم پیچ
که در این رابطه µ پرمابلیته هسته و یا قابلیت نفوذپذیری هسته بر حسب هانری است و نشان دهنده توانایی هسته در متمرکز کردن خطوط میدان مغناطیسی در درون هسته است. پرمابلیته همه اجسام را نسبت به پرمابلیته هوا می‌سنجند. به این ترتیب که پرمابلیته هوا را یک فرض کرده و پرمابلیته دیگر اجسام را نسبت به آن می‌سنجند. یعنی به هر جسمی یک عدد به نام ضریب پرمابلیته نسبت می‌دهند که این عدد نشان دهنده این است که پرمابلیته این جسم چند برابر پرمابلیته هوا است و از ضرب این عدد در پرمابلیته هوا، پرمابلیته آن جسم بدست می‌آید. در رابطه فوق همچنین A سطح مقطع هسته بر حسب متر مربع، N تعداد دور سیم پیچ و l طول سیم پیچ بر حسب متر می‌باشد. با توجه به مطالب فوق، ولتاژ القا شده در سیم پیچ از رابطه زیر بدست می‌آید.
فرمول محاسبه ولتاژ القا شده در هر سیم پیچ
یعنی میزان ولتاژ القایی برابر است با حاصلضرب اندوکتانس سیم پیچ در تغییرات لحظه‌ای جریان نسبت به زمان.

اما زمانی که یک سیم پیچ در یک مدار DC قرار می‌گیرد به دلیل ثابت بودن میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ، ولتاژی در دو سر سیم پیچ القا نمی‌شود و تنها تأثیر آن در مدار، در لحظات باز و بسته شدن مدار می‌باشد که در این زمانها، ولتاژی در دو سر سیم پیچ القا می‌شود بطوری که با افزایش و کاهش جریان در سیم پیچ مخالفت می‌کند. البته خود سیم پیچ یک مقاومت اهمی نیز دارد که به دلیل ناچیز بودن مقدار آن، معمولاً از آن صرفنظر می‌شود. اما زمانی که یک سیم پیچ در یک مدار AC قرار می‌گیرد به دلیل متغیر بودن میدان مغناطیسی اطراف سیم پیچ، همواره یک ولتاژ القایی متغیر که نسبت به ولتاژ داده شده به سیم پیچ 180 درجه اختلاف فاز دارد در دو سر سیم پیچ ایجاد می‌شود که این ولتاژ القایی همواره سبب کاهش جریان می‌گردد درست مانند اینکه یک مقاومت اهمی در مدار وجود دارد و جریان را تضعیف می‌کند. این مقاومت سیم پیچ در برابر جریان را مقاومت القایی سیم پیچ می‌گویند و آن را با XL نمایش می‌دهند. مقدار مقاومت القایی به اندوکتانس سیم پیچ و فرکانس جریان عبوری از سیم پیچ بستگی دارد. مقدار مقاومت القایی از رابطه زیر بدست می‌آید.
فرمول مقاومت القایی در سیم پیچ
که در این رابطه XL مقاومت القایی سیم پیچ بر حسب اهم، 2π عدد ثابت، F فرکانس جریان عبوری از سیم پیچ بر حسب هرتز و L اندوکتانس سیم پیچ بر حسب هانری است.

اتصال سیم پیچ‌ها به صورت سری و موازی: اگر تعدادی سیم پیچ را همانند شکل (6) به صورت سری به یکدیگر وصل کنیم، اندوکتانس کل برابر مجموع اندوکتانس‌های موجود در مدار خواهد بود. یعنی داریم:

سری بستن سیم پیچ ها
اندوکتانس سیم پیچ
در این رابطه t از کلمه total به معنای کل، گرفته شده است.

به عنوان مثال اگر در شکل (6)، L1=2mH و L2=3mH و L3=5mH باشند مقدار اندوکتانس کل چقدر است؟
اندوکتانس کل
بنابراین مقدار اندوکتانس کل برابر با 10mH می‌باشد.

همچنین در این حالت مقاومت القایی کل نیز برابر مجموع مقاومت‌های القایی تمامی سیم پیچ‌ها خواهد بود. یعنی داریم:
مقاومت القایی کل

حال اگر سیم پیچ‌ها مطابق شکل (7) به صورت موازی به هم وصل شوند، اندوکتانس کل از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

موازی بستن سیم پیچ ها
اندوکتانس کل در موازی بستن سیم پیچ ها
همانطور که از رابطه بالا مشاهده می‌شود در این حالت اندوکتانس کل، از تک تک اندوکتانس‌های سیم پیچ‌های مدار کمتر است.
به عنوان مثال اگر در شکل (7)، L1=1mH و L2=4mH و L3=5mH، مقدار اندوکتانس کل چقدر است؟
مثال برای محاسبه اندوکتانس کل
مثال برای محاسبه اندوکتانس کل
مثال برای محاسبه اندوکتانس کل
بنابراین مقدار اندوکتانس معادل برابر 690µH است که این مقدار از اندوکتانس تک تک سیم پیچ‌ها کمتر است.

همچنین در این حالت مقاومت القایی معادل از رابطه زیر بدست می‌آید.
مقاومت القایی معادل
که این رابطه نیز نشان می‌دهد که در این حالت مقاومت القایی کل، از مقاومت القایی تک تک سیم پیچ‌ها کمتر است.

البته روابط بالا در صورتی برقرار هستند که بین سیم پیچ‌ها، القای متقابل وجود نداشته باشد. القای متقابل زمانی به وجود می‌آید که دو سیم پیچ طوری در نزدیکی یکدیگر قرار گیرند که میدان مغناطیسی متغیر تولید شده توسط هر یک از سیم پیچ‌ها، سیم پیچ دیگر را قطع کند و سبب تغییر میدان مغناطیسی آن سیم پیچ و در نتیجه تغییر اندوکتانس و ولتاژ القا شده در آن گردد. در این صورت روابط مربوط به اندوکتانس و مقاومت القایی که در بالا بیان شد، صادق نبوده و نیاز به تغییراتی پیدا می‌کنند. برای مشخص کردن میزان القای متقابل بین دو سیم پیچ، پارامتری به نام اندوکتانس متقابل به این صورت تعریف می‌شود که هرگاه جریانی با نرخ تغییر یک آمپر بر ثانیه، ولتاژی برابر با یک ولت در سیم پیچ القا کند، اندوکتانس متقابل دو سیم پیچ برابر با یک هانری می‌باشد. مقدار اندوکتانس متقابل دو سیم پیچ بستگی به اندوکتانس هر یک از سیم پیچ‌ها و همچنین ضریب کوپلاژ بین دو سیم پیچ دارد و از رابطه زیر بدست می‌آید.
اندوکتانس متقابل دو سیم پیچ
که در این رابطه L1 و L2 اندوکتانس‌های هر یک از دو سیم پیچ و K ضریب کوپلاژ است. ضریب کوپلاز پارامتری بدون واحد است که می‌تواند مقداری بین صفر و یک داشته باشد. هرگاه کلیه خطوط میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یک سیم پیچ، از سیم پیچ دیگر عبور کند مقدار K برابر یک و چنانچه دو سیم پیچ کاملاً از هم دور باشند و یا طوری قرار گرفته باشند که خطوط میدان مغناطیسی هیچ یک از آنها از دیگری عبور نکند، مقدار K صفر خواهد بود.


الکترونیک پایا تهیه و توزیع قطعات الکترونیک
ردرونیک تهیه و توزیع آنلاین قطعات و کالاهای الکترونیکی و مخابراتی
جوان الکترونیک تهيه و توزیع قطعات الکترونیک
میکرو سیستم واردات و عرضه قطعات الکترونیک
آترین الکترونیک واردات و پخش انواع قطعات الکترونیکی و دستگاه‌های اندازه‌گیری
روبوایکیو طراحی، تولید و تأمین قطعات رباتیک و الکترونیک
لیون الکترونیک واردات و توزیع انواع تجهیزات و قطعات الکترونیک
چهره الکترونیک عرضه کننده انواع قطعات الکترونیک و دستگاه‌های اندازه‌گیری
ECA عرضه کننده قطعات الکترونیک، تجهیزات اندازه‌گیری و تجهیزات رباتیک