برق سرا - شرکت راد الکتریک
بنر بالای وب سایت برق سرا https://barghsara.ir


شرکت راد الکتریک

عرضه کننده انواع رله‌های الکترونیکی (SSR) و ديمر محصول شرکت‌های CELDUC فرانسه و CROUZET فرانسه و CRYDOM مکزیک

نشانی: تهران - میدان امام خمینی، خیابان فرودسی جنوبی، پلاک 29
تلفن: 9 – 36614690 – 021
فکس: 33970857 – 021
پست الکترونیکی: info@radelect.com
وب سایت: www.radelect.com

درباره شرکت راد الکتریک

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت‌های CELDUC فرانسه و CROUZET فرانسه و توزیع کننده محصولات شرکت CRYDOM مکزیک در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع رله ‎های الکترونیکی (SSR) و ديمر و... اعلام می‎دارد.

محصولات شرکت CELDUC فرانسه:
1- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های SO9 , SO8 , SO7 , SC9 , SC8 , SC7 (SSR DC-AC) سِلداك فرانسه.
2- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز فیش خور مدل‎های SP8 , SP7 (SSR DC-AC) سِلدوک فرانسه.
3- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز مینیاتوری (مینی) مدل SF (SSRDC-AC) CELDUC فرانسه.
4- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز روبردی مدل SKA (SSR DC-AC) سِلدوک فرانسه.
5- رله الکترونیکی (اس اس آر) دو تحریکه مدل SOR (SSR DC-AC) سِلداك فرانسه.
6- رله الکترونیکی (اس اس آر) دو فاز مدل SOB (SSR DC-AC) CELDUC فرانسه.
7- رله الکترونیکی (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل‎های SGT , SVT (SSR DC-AC) سِلداك فرانسه.
8- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های SO9 , SO8 (SSR AC-AC) سِلدوک فرانسه.
9- رله الکترونیکی (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل‎های CELDUC SGT , SVT (SSR AC-AC) فرانسه.
10- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های SOM , SCM (SSR DC-DC) سِلدوک فرانسه.
11- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز رو بردی (شانه‎ای) مدل SKLD (SSR DC-DC) سِلداك فرانسه.
12- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) تک فاز مدل CELDUC SU (SSC DC-AC) فرانسه.
13- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) هیتسینک دار تک فاز مدل SUL (SSC DC-AC) سِلداك فرانسه.
14- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) هیتسینک دار سه فاز مدل SIT (SSC DC-AC) سِلدوک فرانسه.
15- کنترلر نسبی (کنترلر خطی) تک فاز مدل CELDUC SO4 (PAP DC-AC) فرانسه.
16- کنترلر زاویه فاز (کنترلر زاویه آتش) تک فاز مدل SG4 (PAC DC-AC) سِلدوک فرانسه.
17- کنترلر زاویه آتش (دیمر الکترونیکی) تک فاز مدل SGTA (PAC DC-AC) سِلداك فرانسه.
18- اینورتر، سافت استارتر و سافت استاپ سه فاز مدل CELDUC SVTA (PPC DC-AC) فرانسه.
19- رله چپ گرد راست گرد (ستاره مثلث) سه فاز مدل‎های SW , SG (ARS DC-AC) سِلداك فرانسه.
20- سافت استارتر (راه‌انداز نرم موتور) سه فاز مدل SMCW (SOFT STARTER) سِلدوک فرانسه.
21- فلوتر سوئیچ (کنترل سطح) CELDUC (Level Sensor) فرانسه.
22- سنسور القائی، سنسور خازنی، سنسور مغناطیسی و سنسور نوری سِلدوک فرانسه.
23- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر تک فاز سِلداك فرانسه.
24- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر سه فاز CELDUC فرانسه.
25- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) تک فاز سِلداك فرانسه.
26- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) سه فاز سِلدوک فرانسه.
27- خمیر سیلیکون (خمیر سیلیکن) CELDUC فرانسه.
28- یکسوکننده حرارت (برچسب حرارتی) سِلدوک فرانسه.

محصولات شرکت CROUZET فرانسه:
29- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های (SSR DC-AC) GN , GND , GNA5 كروزت فرانسه.
30- رله تريستوری (اس اس آر) تک فاز فیش خور مدل GS ( SSR DC-AC) كوروزت فرانسه.
31- رله تراياكی (اس اس آر) تک فاز روبردی مدل‎های CROUZET GA1 , GA8 (SSR DC-AC) فرانسه.
32- رله ترانزيستوری (اس اس آر) دو تحریکه مدل DUAL ( SSR DC-AC) كوروزت فرانسه.
33- رله حالت جامد (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل‎های DIN , GA (SSR DC-AC) كروزت فرانسه.
34- رله نيمه هادی (اس اس آر) تک فاز پيچ خور مدل CROUZET GNA5 ( SSR AC-AC ) فرانسه.
35- رله حالت جامد (اس اس آر) تک فاز ريل خور مدل RHP ( SSR AC-AC ) كروزت فرانسه.
36- رله الکترونیکی (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل GA3 ( SSR AC-AC ) كوروزت فرانسه.
37- رله تريستوری (اس اس آر) تک فاز ريل خور مدل‎های CROUZET SMART , I/O (SSR DC-DC) فرانسه.
38- کنتاکتور حالت جامد (اس اس سی) تک فاز مدل GMS ( SSC DC-AC) كوروزت فرانسه.
39- کنتاکتور تريستوری (اس اس سی) هیتسینک دار تک فاز مدل GNR (SSC DC-AC) كروزت فرانسه.
40- کنتاکتور نيمه هادی (اس اس سی) هیتسینک دار سه فاز مدل CROUZET GRD (SSC DC-AC) فرانسه.
41- رله چپ گرد راست گرد (ستاره مثلث) سه فاز مدل GA (ARS DC-AC) كروزت فرانسه.
42- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر تک فاز كوروزت فرانسه.
43- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر سه فاز CROUZET فرانسه.
44- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) تک فاز كوروزت فرانسه.
45- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) سه فاز كروزت فرانسه.
46- خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت CROUZET فرانسه.

محصولات شرکت CRYDOM مکزیک:
47- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های D , HD , NTD , H , HA , PCV , DC , CWD (SSR DC-AC) کرایدوم مکزیک.
48- رله حالت جامد (اس اس آر) تک فاز فیش خور مدل EZ (SSR DC-AC) کرایدم مکزیک.
49- رله قدرت (اس اس آر) تک فاز روبردی مدل‎های CRYDOM D2W , ASO , MP , CX , MCX , PX (SSR DC-AC) مکزیک.
50- رله صنعتی (اس اس آر) تك فاز تاخيری مدل‎های DSD , DLD (SSR DC-AC) کرایدم مکزیک.
51- رله آمپر بالا (اس اس آر) تك فاز قابل برنامه ريزی مدل SMR (SSR DC-AC) کرایدوم مکزیک.
52- رله نظامی (اس اس آر) دو فاز مدل‎های CRYDOM D , H12D (SSR DC-AC) مکزیک.
53- رله الکترونیکی (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل D53TP (SSR DC-AC) کرایدوم مکزیک.
54- رله حالت جامد (اس اس آر) سه فاز به همراه نول مدل TD (SSR DC-AC) کرایدم مکزیک.
55- رله قدرت (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‌های CRYDOM A12 , A24 , HA , NTA , CWA (SSR AC-AC) مکزیک.
56- رله صنعتی (اس اس آر) تک فاز فیش خور مدل EZ (SSR AC-AC) کرایدم مکزیک.
57- رله آمپر بالا (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل A53TP (SSR AC-AC) کرایدوم مکزیک.
58- رله نظامی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های CRYDOM CS , D1D , D4D , D5D , HD60 (SSR DC-DC) مکزیک.
59- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز رو بردی (شانه‌ای) مدل‌های MP , CMX (SSR DC-DC) کرایدوم مکزیک.
60- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) تک فاز مدل CMD (SSC DC-AC) کرایدم مکزیک.
61- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) تک فاز مدل CRYDOM CMA (SSC AC-AC) مکزیک.
62- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) هیتسینک دار تک فاز مدل‎هایCMRD HPF , (SSC DC-AC) کرایدم مکزیک.
63- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) هیتسینک دار تک فاز مدل‎هایCMRA (SSC AC-AC) کرایدوم مکزیک.
64- کنترلر نسبی (کنترلر خطی) تک فاز مدل PCV (PAP DC-AC) CRYDOM مکزیک.
65- کنترلر زاویه فاز (کنترلر زاویه آتش) تک فاز مدل LPCV (PAC DC-AC) کرایدوم مکزیک.
66- کنترلر زاویه آتش (دیمر الکترونیکی) تک فاز مدل RPC (PAC DC-AC) کرایدم مکزیک.
67- سافت استارتر (راه‌انداز نرم موتور) تك فاز مدل CRYDOM SST (SOFT STARTER) مکزیک.
68- پايه ريلی اس اس آر تك فاز روبردی مدل MS11 کرایدم مکزیک.
69- ماژول ديود تريستور تك فاز مدل‌های B-2T , F18 , EF L (DC) کرایدوم مکزیک.
70- ماژول ديود تك فاز مدل‎های CRYDOM M50 , B48-2T (DC) مکزیک.
71- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر تک فاز کرایدم مکزیک.
72- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر سه فاز کرایدوم مکزیک.
73- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) تک فاز CRYDOM مکزیک.
74- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) سه فاز کرایدوم مکزیک.
75- خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت کرایدم مکزیک.

الکتریکی آنلاین
الکترونیک افزار آزما کنتورهای تکفاز و سه‌ فاز دیجیتال چند تعرفه
تکنوتل تولید کننده تلفن، دوربین مداربسته، لامپ، باتری و آیفون تصویری
الکتروهمند بورس انواع کلیدهای اتوماتیک کمپکت و هوایی
فن‌آموزان آموزش تعمیرات، نصب و راه‌اندازی تجهیزات برق و الکترونیک
صنایع الکترونیک سیماران توليد كننده تجهیزات الکترونیکی
صنایع الکترونیک افراتاب تولید کننده محصولات روشنایی و مخابراتی
صنایع روشنایی مازی نور تولید و عرضه انواع چراغ‌های روشنایی
صنايع جهان الكتريک تولید انواع کلید، پریز، سرپیچ، دوشاخه، کابل، چراغ دیواری
گروه صنعتی سارا تولید کننده انواع ترانس، شارژر، محافظ، اینورتر، UPS، رکتیفایر
پلی تکنیک تجهیزات اندازه‌گیری، اتوماسیون و قطعات الکترونیک صنعتی
ایمن برق سیستم هشدار دهنده میدان الکتریکی و مقره سنجش ولتاژ و جریان
پرتو خازن بانک‌ خازنی، کنتاکتور خازنی، رگولاتور خازنی، تجهیزات تابلویی
صبا تصویر کیمیا آنتن، تقویت کننده آنتن و محافظ سیستم‌های الکتریکی و الکترونیکی
سیمکاتک تولید کننده انواع مقره
صنایع الکتریکی البرز کلید و پریز، تجهیزات شبکه، دوربین مداربسته
امرن الکتریک تجهیزات اتوماسیون، حفاظتی، سوئیچینگ، توزین، روشنایی و نورپردازی
لامپ سازی نورافشان تولید کننده انواع لامپ
مجتمع فنی تهران برگزار کننده دوره‌های تخصصی و کاربردی برق و الکترونیک
پرتو تراشه تجهیزات نوری LED، انرژی خورشیدی، منابع تغذیه و روشنایی هوشمند
آذرطیف تجهیزات روشنایی و نورپردازی
بازرگانی کارن وارد کننده انواع قفل دیجیتال
شایان برق طراحی و ساخت محصولات روشنایی
صنایع فضل الکتریک کلید، پریز، سرپیچ، جعبه تقسیم، جعبه فیوز، چراغ دیواری
هانی طراحی و تولید آنتن تلویزیون و محافظ‌های برق
شهاب توشه تولید کننده انواع لامپ‌های گازی و LED
آسیا الکتریک تولید کننده انواع کلید و پریز خانگی و محصولات هم ردیف
طیف الکترونیک ایرانیان تولید کننده تخصصی تجهیزات نورپردازی LED
آریا الکتریک نور عرضه کننده تجهیزات برق ساختمان
الکتروفورس لامپ کم مصرف، تابلو برق، ژنراتور، الکتروموتور، اتوماسیون صنعتی
برق و صنعت مارولین عرضه کننده انواع ابزارآلات و تجهیزات برق صنعتی و ساختمان
نورین الکترونیک قطعات سیستم‌های روشنایی و نورپردازی مبتنی بر LED
شاهين مفصل توليد کننده و تأمين کننده اتصالات کابل برق و مخابرات
بی ‌تا الکتریک تولید کننده انواع محافظ الکترونیکی لوازم برقی خانگی
آلفا نیروی آریا تولید کننده تجهیزات نورپردازی
جوشغون نور تولید کننده محصولات روشنایی و بیمارستانی