برق سرا - شرکت راد الکتریک
بنر بالای وب سایت برق سرا https://barghsara.ir


شرکت راد الکتریک

عرضه کننده انواع رله‌های الکترونیکی (SSR) و ديمر محصول شرکت‌های CELDUC فرانسه و CROUZET فرانسه و CRYDOM مکزیک

نشانی: تهران - میدان امام خمینی، خیابان فرودسی جنوبی، پلاک 29
تلفن: 9 – 36614690 – 021
فکس: 33970857 – 021
پست الکترونیکی: info@radelect.com
وب سایت: www.radelect.com

درباره شرکت راد الکتریک

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک نماینده انحصاری محصولات شرکت‌های CELDUC فرانسه و CROUZET فرانسه و توزیع کننده محصولات شرکت CRYDOM مکزیک در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع رله ‎های الکترونیکی (SSR) و ديمر و... اعلام می‎دارد.

محصولات شرکت CELDUC فرانسه:
1- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های SO9 , SO8 , SO7 , SC9 , SC8 , SC7 (SSR DC-AC) سِلداك فرانسه.
2- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز فیش خور مدل‎های SP8 , SP7 (SSR DC-AC) سِلدوک فرانسه.
3- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز مینیاتوری (مینی) مدل SF (SSRDC-AC) CELDUC فرانسه.
4- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز روبردی مدل SKA (SSR DC-AC) سِلدوک فرانسه.
5- رله الکترونیکی (اس اس آر) دو تحریکه مدل SOR (SSR DC-AC) سِلداك فرانسه.
6- رله الکترونیکی (اس اس آر) دو فاز مدل SOB (SSR DC-AC) CELDUC فرانسه.
7- رله الکترونیکی (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل‎های SGT , SVT (SSR DC-AC) سِلداك فرانسه.
8- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های SO9 , SO8 (SSR AC-AC) سِلدوک فرانسه.
9- رله الکترونیکی (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل‎های CELDUC SGT , SVT (SSR AC-AC) فرانسه.
10- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های SOM , SCM (SSR DC-DC) سِلدوک فرانسه.
11- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز رو بردی (شانه‎ای) مدل SKLD (SSR DC-DC) سِلداك فرانسه.
12- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) تک فاز مدل CELDUC SU (SSC DC-AC) فرانسه.
13- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) هیتسینک دار تک فاز مدل SUL (SSC DC-AC) سِلداك فرانسه.
14- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) هیتسینک دار سه فاز مدل SIT (SSC DC-AC) سِلدوک فرانسه.
15- کنترلر نسبی (کنترلر خطی) تک فاز مدل CELDUC SO4 (PAP DC-AC) فرانسه.
16- کنترلر زاویه فاز (کنترلر زاویه آتش) تک فاز مدل SG4 (PAC DC-AC) سِلدوک فرانسه.
17- کنترلر زاویه آتش (دیمر الکترونیکی) تک فاز مدل SGTA (PAC DC-AC) سِلداك فرانسه.
18- اینورتر، سافت استارتر و سافت استاپ سه فاز مدل CELDUC SVTA (PPC DC-AC) فرانسه.
19- رله چپ گرد راست گرد (ستاره مثلث) سه فاز مدل‎های SW , SG (ARS DC-AC) سِلداك فرانسه.
20- سافت استارتر (راه‌انداز نرم موتور) سه فاز مدل SMCW (SOFT STARTER) سِلدوک فرانسه.
21- فلوتر سوئیچ (کنترل سطح) CELDUC (Level Sensor) فرانسه.
22- سنسور القائی، سنسور خازنی، سنسور مغناطیسی و سنسور نوری سِلدوک فرانسه.
23- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر تک فاز سِلداك فرانسه.
24- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر سه فاز CELDUC فرانسه.
25- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) تک فاز سِلداك فرانسه.
26- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) سه فاز سِلدوک فرانسه.
27- خمیر سیلیکون (خمیر سیلیکن) CELDUC فرانسه.
28- یکسوکننده حرارت (برچسب حرارتی) سِلدوک فرانسه.

محصولات شرکت CROUZET فرانسه:
29- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های (SSR DC-AC) GN , GND , GNA5 كروزت فرانسه.
30- رله تريستوری (اس اس آر) تک فاز فیش خور مدل GS ( SSR DC-AC) كوروزت فرانسه.
31- رله تراياكی (اس اس آر) تک فاز روبردی مدل‎های CROUZET GA1 , GA8 (SSR DC-AC) فرانسه.
32- رله ترانزيستوری (اس اس آر) دو تحریکه مدل DUAL ( SSR DC-AC) كوروزت فرانسه.
33- رله حالت جامد (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل‎های DIN , GA (SSR DC-AC) كروزت فرانسه.
34- رله نيمه هادی (اس اس آر) تک فاز پيچ خور مدل CROUZET GNA5 ( SSR AC-AC ) فرانسه.
35- رله حالت جامد (اس اس آر) تک فاز ريل خور مدل RHP ( SSR AC-AC ) كروزت فرانسه.
36- رله الکترونیکی (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل GA3 ( SSR AC-AC ) كوروزت فرانسه.
37- رله تريستوری (اس اس آر) تک فاز ريل خور مدل‎های CROUZET SMART , I/O (SSR DC-DC) فرانسه.
38- کنتاکتور حالت جامد (اس اس سی) تک فاز مدل GMS ( SSC DC-AC) كوروزت فرانسه.
39- کنتاکتور تريستوری (اس اس سی) هیتسینک دار تک فاز مدل GNR (SSC DC-AC) كروزت فرانسه.
40- کنتاکتور نيمه هادی (اس اس سی) هیتسینک دار سه فاز مدل CROUZET GRD (SSC DC-AC) فرانسه.
41- رله چپ گرد راست گرد (ستاره مثلث) سه فاز مدل GA (ARS DC-AC) كروزت فرانسه.
42- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر تک فاز كوروزت فرانسه.
43- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر سه فاز CROUZET فرانسه.
44- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) تک فاز كوروزت فرانسه.
45- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) سه فاز كروزت فرانسه.
46- خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت CROUZET فرانسه.

محصولات شرکت CRYDOM مکزیک:
47- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های D , HD , NTD , H , HA , PCV , DC , CWD (SSR DC-AC) کرایدوم مکزیک.
48- رله حالت جامد (اس اس آر) تک فاز فیش خور مدل EZ (SSR DC-AC) کرایدم مکزیک.
49- رله قدرت (اس اس آر) تک فاز روبردی مدل‎های CRYDOM D2W , ASO , MP , CX , MCX , PX (SSR DC-AC) مکزیک.
50- رله صنعتی (اس اس آر) تك فاز تاخيری مدل‎های DSD , DLD (SSR DC-AC) کرایدم مکزیک.
51- رله آمپر بالا (اس اس آر) تك فاز قابل برنامه ريزی مدل SMR (SSR DC-AC) کرایدوم مکزیک.
52- رله نظامی (اس اس آر) دو فاز مدل‎های CRYDOM D , H12D (SSR DC-AC) مکزیک.
53- رله الکترونیکی (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل D53TP (SSR DC-AC) کرایدوم مکزیک.
54- رله حالت جامد (اس اس آر) سه فاز به همراه نول مدل TD (SSR DC-AC) کرایدم مکزیک.
55- رله قدرت (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‌های CRYDOM A12 , A24 , HA , NTA , CWA (SSR AC-AC) مکزیک.
56- رله صنعتی (اس اس آر) تک فاز فیش خور مدل EZ (SSR AC-AC) کرایدم مکزیک.
57- رله آمپر بالا (اس اس آر) سه فاز پیچ خور مدل A53TP (SSR AC-AC) کرایدوم مکزیک.
58- رله نظامی (اس اس آر) تک فاز پیچ خور مدل‎های CRYDOM CS , D1D , D4D , D5D , HD60 (SSR DC-DC) مکزیک.
59- رله الکترونیکی (اس اس آر) تک فاز رو بردی (شانه‌ای) مدل‌های MP , CMX (SSR DC-DC) کرایدوم مکزیک.
60- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) تک فاز مدل CMD (SSC DC-AC) کرایدم مکزیک.
61- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) تک فاز مدل CRYDOM CMA (SSC AC-AC) مکزیک.
62- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) هیتسینک دار تک فاز مدل‎هایCMRD HPF , (SSC DC-AC) کرایدم مکزیک.
63- کنتاکتور الکترونیکی (اس اس سی) هیتسینک دار تک فاز مدل‎هایCMRA (SSC AC-AC) کرایدوم مکزیک.
64- کنترلر نسبی (کنترلر خطی) تک فاز مدل PCV (PAP DC-AC) CRYDOM مکزیک.
65- کنترلر زاویه فاز (کنترلر زاویه آتش) تک فاز مدل LPCV (PAC DC-AC) کرایدوم مکزیک.
66- کنترلر زاویه آتش (دیمر الکترونیکی) تک فاز مدل RPC (PAC DC-AC) کرایدم مکزیک.
67- سافت استارتر (راه‌انداز نرم موتور) تك فاز مدل CRYDOM SST (SOFT STARTER) مکزیک.
68- پايه ريلی اس اس آر تك فاز روبردی مدل MS11 کرایدم مکزیک.
69- ماژول ديود تريستور تك فاز مدل‌های B-2T , F18 , EF L (DC) کرایدوم مکزیک.
70- ماژول ديود تك فاز مدل‎های CRYDOM M50 , B48-2T (DC) مکزیک.
71- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر تک فاز کرایدم مکزیک.
72- هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) رله اس اس آر سه فاز کرایدوم مکزیک.
73- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) تک فاز CRYDOM مکزیک.
74- پایه ریلی هیتسینک (هيدسينگ، راديات خنك كننده) سه فاز کرایدوم مکزیک.
75- خمیر سیلیکون و یکسوکننده حرارت کرایدم مکزیک.

الکتروهمند بورس انواع کلیدهای اتوماتیک کمپکت و هوایی
پرتو خازن بانک‌ خازنی، کنتاکتور خازنی، رگولاتور خازنی، تجهیزات تابلویی
صنایع الکتریکی البرز کلید و پریز، تجهیزات شبکه، دوربین مداربسته
امرن الکتریک تجهیزات اتوماسیون، حفاظتی، سوئیچینگ، توزین، روشنایی و نورپردازی
توس فیوز تولید کننده کلیدهای مینیاتوری، نشت جریان، کلید اتوماتیک و کنتور
پناپ تامین کالا و اجرای پروژه‌های برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
بازرگانی پیمان الکتریک واردات و عرضه تجهیزات برق صنعتی
ایستا توان صنعت تولید کننده تجهیزات برق صنعتی
فـیلکس پمپ، الکتروموتور، گیربکس، ژنراتور و تجهیزات اتوماسیون و برق صنعتی