برق سرا - بردبورد
بنر بالای وب سایت برق سرا https://barghsara.ir


آشنایی با برد بورد

در الکترونیک برای اینکه مداری را به طور موقت بسته و مورد آزمایش قرار دهیم از بردبورد (Breadboard) استفاده می‌کنیم. استفاده از بردبورد سرعت کار را افزایش داده و بستن مدار را بسیار آسان می‌کند. در شکل (1) تصویری از یک بردبورد نمایش داده شده است.

بردبورد
همانطور که در این شکل مشاهده می‌کنید بردبورد دارای سوراخ‌های بسیاری است که پایه‌های قطعات الکترونیکی داخل این سوراخ‌ها قرار می‌گیرد. سطح یک بردبورد را می‌توان به چهار قسمت تقسیم کرد. این چهار قسمت در شکل (2) با رنگ‌های مختلف و اعداد 1 تا 4 نمایش داده شده‌اند.

تقسیم‌بندی بردبورد
سوراخ‌های قسمت اول، خود به چهار قسمت تقسیم می‌شوند که سوراخ‌های هر قسمت در یک ردیف قرار گرفته و از داخل بردبورد به یکدیگر متصل شده‌اند. این سوراخ‌ها معمولاً جهت اتصال قطب‌های منبع تغذیه به مدار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شکل (3) سوراخ‌هایی که در قسمت اول قرار دارند و از داخل به یکدیگر متصل هستند توسط خطوط سبز رنگی به هم وصل شده‌اند.

سوراخ‌های افقی بردبورد
در قسمت دوم، تمام سوراخ‌هایی که در یک ستون قرار دارند از داخل به یکدیگر متصل هستند. در این قسمت همانطور که در شکل (2) مشاهده می‌کنید در هر ستون پنج سوراخ وجود دارد. تمامی این پنج سوراخ از داخل به یکدیگر متصل هستند. در شکل (4) سوراخ‌هایی که در قسمت دوم قرار دارند و از داخل به یکدیگر متصل هستند توسط خطوط سبز رنگی به هم وصل شده‌اند.

سوراخ‌های عمودی بردبورد
قسمت سوم دقیقاً مشابه قسمت دوم می‌باشد و هیچ‌گونه تفاوتی با قسمت دوم ندارد. قسمت چهارم نیز دقیقاً مشابه قسمت اول می‌باشد. در حقیقت قسمت‌های سوم و چهارم به ترتیب قرینه قسمت‌های دوم و اول می‌باشند.
در شکل (5) تمامی سوراخ‌های بردبورد که از داخل به یکدیگر متصل هستند توسط خطوط سبز رنگی به هم وصل شده‌اند.

نمایش اتصال داخلی تمامی سوراخ‌های بردبورد
دقت داشته باشید که هرگز نباید هر دو پایه یک المان الکترونیکی را در سوراخ‌هایی که از داخل به هم متصل هستند قرار داد زیرا در این صورت آن المان عملاً از مدار حذف می‌شود.
برای اینکه با نحوه بستن مدار بر روی بردبورد بیشتر آشنا شوید یک مدار ساده که بر روی بردبورد بسته شده است در شکل (6) نمایش داده شده است. نقشه این مدار نیز در شکل (7) رسم شده است.

نحوه بستن مدار بر روی بردبورد
نقشه مداری که بر روی بردبورد بسته شده است


Warning: include(axhaagvijemortabet.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/barghsar/public_html/breadboard.php on line 177

Warning: include(axhaagvijemortabet.inc.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/barghsar/public_html/breadboard.php on line 177

Warning: include(): Failed opening 'axhaagvijemortabet.inc.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/barghsar/public_html/breadboard.php on line 177